Företagspresentation

Mitt namn är Magnus Berglund och jag är Ekonom-Agronom. Genom mitt företag Berglund Ekonomiservice, tillhandahåller jag bl a följande tjänster till småföretagare, lantbrukare och skogsägare:

- Bokföring
- Moms- och källskatteredovisning
- Bokslut
- Årsredovisning
- Deklaration
- Skatteplanering
- Generationsskiften
- Fastighetsvärdering
- Driftplanering
- Företagsutveckling
- Ansökan om olika former av stöd och bidrag

Jag är ett prisvärt alternativ och löser mina kunders problem vad gäller ekonomiska och vissa juridiska frågor, alternativt hjälper dem att få sakkunnig hjälp på annat håll. Särskilt stor kunskap har jag om EU:s bidragssystem till lantbrukare.