Specialutbildad Ekonom-Agronom 
med särskild kunskap inom de ekonomifrågor 
som berör Skogs- eller Jordbrukare.