Min specialitet - Detta är jag särskilt duktig på:

1. Ansökan om EU:s olika stödformer till jordbrukare.
   Jag har tidigare arbetat med handläggning av dessa stöd och kan så-
   väl regelverket som myndighetens (Länsstyrelsens) resonemang och
   bedömningar, vid kontroller och övriga kontakter med jordbrukare.

2. Driftplanering, kalkylering och optimeringsberäkningar. 
   Jag har tidigare bl a arbetat med kalkylmallar och standardkalkyler för
   olika produktionsgrenar inom jordbruk, liksom även program för drift-
   planering. I min utbildning ingick tillämpad matematik för beräkningar 
   av detta.

3. Skatteplanering.
   Betala så lite skatt som möjligt och få ut så mycket förmåner (t ex sjuk/
   föräldrapenning eller pension) som möjligt för dina skattepengar.

4. Effektiv bokförings- boksluts- och deklarationsarbete.
   Jag är mycket rutinerad vad gäller bokslut och deklarationer. Mitt arbete
   håller både hög kvalitet och är välplanerat.

Flertalet av mina kunder är jord/skogsbrukare. Min policy att bara ta betalt för arbete som är till nytta för kunden och/eller krävs av myndigheter. Mitt timpris ligger lägre än flertalet konkurrenters. Välkommen med Din för-frågan under "Kontakt".