Min bakgrund och utbildning

1986-1992 gick jag SLU:s (Sveriges Lantbruksuniversitets) Agronomutbildning på Ultuna utanför Uppsala (med ett avbrott för lumpen 1989).

Den som skall gå Agronomutbildningen väljer mellan 4 olika inriktningar; Mark/Växt, Husdjur, Ekonomi eller Teknik. Första året är dock gemensamt för de olika inriktningarna, då vi läser en termin med allmänna lantbruksämnen (motsv. gymnasieskolans dåvarande jordbrukslinje), samt lite extra ekonomi. Andra terminen är praktik på ett lantbruk. Jag praktiserade på ett lantbruk med integrerad svinproduktion och nötköttsproduktion.

År 2-5 (utbildningen är normalt 5-årig) läste jag huvudsakligen ekonomi-ämnen, som i universitetens Ekonomutbildningar, men med särskild tillämp-ning på lantbruk. Ekonomämnena jag har läst kan indelas i Nationalekonomi, Marknadsföring & Organisation, Driftsekonomi samt Redovisning. Dessutom läser vi 6 p matematik, till skillnad från andra ekonomutbildningar.

I utbildningen ingick också specialpraktik och examensarbete. I specialpraktiken utvärderade jag landsbygdsstödets effekter i Älvsborgs län. Examensarbetet handlade om olika kursers betydelse för landsbygdsföretagandet i Östergöt-land. Utöver den praktik som ingick i utbildningen har jag på egen hand arbetat ett halvår i mjölkproduktion.

Efter utbildningen har jag arbetat på Länsstyrelserna i Kalmar och Linköping med företagsutbildningar och kalkyler. Efter det på Länsstyrelsen i Växjö med administration av EU-bidrag till lantbrukare. 1997-1999 arbetade jag på LRF Konsult i Vimmerby med Redovisning, Bokslut, Deklarationer samt ansök-ningar om EU-bidrag till klienter (Lantbrukare).

Det här var en sammanställning av vad jag sysslat med sedan jag gick ut Naturvetenskaplig linje (3 år) på gymnasiet.