bg

Företagspresentation

Välkommen till Berglund Ekonomiservice!
Mitt namn är Magnus Berglund och jag är Ekonom-Argonom. Jag har lång erfarenhet i branschen och är ett prisvärt alternativ som löser mina kunders problem vad gäller ekonomiska och vissa juridiska frågor, alternativt hjälper dem att få sakkunnig hjälp på annat håll. Särskilt stor kunskap har jag om EU:s bidragssystem till lantbrukare. Mitt arbete håller hög kvalitet!

money

Tjänster

– Bokföring & bokslut
– Moms- och källskatteredovisning
– Årsredovisning
– Deklaration
– Skatteplanering
– Generationsskiften
– Fastighetsvärdering
– Driftplanering
– Företagsutveckling
– Ansökan om olika stöd och bidrag

Hör av dig! Tel: 0381-214 60 E-post: akm.berglund@gmail.com